Tarieven – Tandartspraktijk de houtakker – Bemmel

Tarieven

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken. Meer info »

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2024.

Voor bepaalde zorgverzekeraars gelden specifieke afspraken. Specifieke afspraken

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.